0 216 490 01 39
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tır şoförü görev tanımı örneği

SÜRÜCÜ GÖREV TANIMI & TALİMATI

  1. İşverenin sahibi bulunduğu veya üçüncü şahıslardan kiralamak suretiyle işletme sorumluluğunu üzerine aldığı ulusal/uluslararası eşya taşıması yapan araçlarından herhangi birinde sürücü olarak çalışmayı kabul ederek “Belirsiz süreli iş sözleşmesi” imzalayan sürücülerin görev tanımları ve uymaları gereken talimatlar aşağıda belirtilmiştir. Bu talimat iş sözleşmesinin ayrılamaz bir parçasıdır.

a. Sürücü kendisine zimmetle teslim edilen aracı, kendi aracı gibi korumayı, kollamayı ve profesyonel bir sürücü gibi kullanarak işin yerine getirilmesinde gereken verimin sağlanmasını taahhüt eder. 

b. Sürücü kendisine zimmet karşılığı teslim edilen aracın zorunlu evraklarını (Ruhsat, Beynelminel ruhsat, trafik sigorta poliçesi, egzos emisyon pulu, vergi levhası, taşıt kartı, yeşil sigorta, yetki belgesi, yol değerlilik belgesi, yeşil motor belgesi vb.) sağlam ve eksiksiz olarak teslim alır ve muhafaza eder. Bu evrakların kaybolması halinde yenisinin çıkarılması ile ilgili olarak şirket tarafından yapılacak olan masrafları karşılamayı peşinen kabul eder.

c. Hesap mutabakatları, şirket tarafından zimmet ile teslim edilen aracın ekte yer alan yakıt oranları üzerinden yapılır. Söz konusu yakıt limitleri üzerinde yakıt sarfiyatı olması durumunda, çalışan bu tutarın aylık hak edişinden kesilmesini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

d. Sürücü şirketin anlaşmalı olduğu ve/veya kriterlerini belirlemiş olduğu yakıt haricinde başka bir yakıt kullanamaz. Filo yönetiminin değişik zamanlarda aracın deposundan alacağı yakıt numunelerinin ilgili kurumlar tarafından incelenmesi sonucunda, alınan yakıt numunesinin uygun evsafta olmaması durumunda, bu durumun tüm sorumluluğu sürücüde olup, bu durum işverene iş akdinin tek taraflı olarak İş Kanunu’nun 25/ II nci maddesinden doğan haklı nedenle fesih hakkı verir.

e. Sürücü, zimmet ile teslim edilen aracın muayene ve bakım zamanlarını takip eder ve filo yönetimine önceden bilgi verir ve aracının planlı bakımlarını serviste yaptırır. Özellikle bakım dışında kalan arıza ve hasarlarda en kısa sürede bilgi vererek daha büyük kayıplara neden olmadan onarımının yapılması için girişimde bulunur.

f. Sürücü aracına izinsiz olarak 3.şahısları alamaz. Araçta bulunan 3 ncü şahıslar ile ilgili oluşabilecek her türlü zarar sürücüye aittir. Sürücünün 3 ncü şahısları araçlarına aldığı tespit edilirse derhal iş akdi fesih edilir.

g. Şirket tarafından belirlenmiş ve / veya bulunulan ülkedeki güvenli park alanlarına park edilmesi zorunludur. Bahsi geçen park alanları dışına yapılan parklardaki her türlü zararın ve / veya kaybın işveren tarafından sürücüye rücu edilme hakkı bulunmakla birlikte, bu durum işverene iş akdinin tek taraflı olarak İş Kanunu’nun 25/ II nci maddesinden doğan haklı nedenle fesih hakkı verir.

e. İşveren tarafından verilen eğitimler ve bilgilendirmeler kapsamında sürücü yapmış bulunduğu iş esnasında kendisine teslim edilmiş olan koruyucu iş ekipmanlarını (eldiven, gözlük, baret vb.) usulüne uygun olarak kullanmak zorundadır.

2. Yükleme noktasına yönlendirildiğinde;

a. Yükleme yerine gidişlerde aracının temiz olmasının yanında kendi şahsi temizliğini yapmış olarak ve varsa şirket kıyafetini giymiş olarak müşteri karşısına çıkar, yükleme yerinde yükleyici firmanın talimatlarına uyar. Yüklemeye bizzat refakat etmek suretiyle yükün sağlam ve tam olarak yüklendiğinden emin olur. Yüklenen mallarda bir hasar veya eksiklik tespit ederse araç ile evrakta yazan miktarların aynı olmasını sağlar, bunu sağlayamaz ise taşıma evraklarının üzerine bu durumu şerh eder. Boşaltma noktasında üründe oluşan hasar ve eksiklik nedeniyle işverene düzenlenen yansıtma faturalarını kusuru nispetinde ödemeyi kabul eder.

b. Araca yüklenen yük tonajının ulusal / uluslararası standartta olmasına dikkat eder, tonaj aşımı durumunda bu bilgiyi amirleriyle paylaşır.

c. Yüklemenin araç içindeki tonaj dağılımının dengeli olmasını ve bu dağılıma uygun olarak aracın yüklenmesini sağlar. Yük dağılımının sürüş emniyetini etkileyecek şekilde olması durumunda ilgili personele bilgi verir. Düzenleme yapılmaması halinde yönetime bilgi verir.

d. Yüklemenin tamamlanmasını müteakip yükün emniyetinin alınması için yeterli miktarda bağlama kayışı ile bağlar, gerekiyorsa ve aracında mevcut ise kaydırmaz paspas kullanır yada ihtiyaç varsa ştanga yükün kaymasını önleyici tedbirleri alır. Araca yüklenen yük paketli yük dışında makine vb. gibi özel şekle sahip olan bir yük ise yükleyiciden yükün emniyetinin alınması için yardım ister, yüke emniyeti sağlanmadan yola çıkmaz, emniyete alındıktan sonra yola çıkmak için aracın gümrük mevzuatına uygun olarak mühürlenmesi için gümrük halatını tüm halkalardan ve kollardan geçirerek yükleme işini sonlandırır.

e. Yükleme noktasından çıkış saatini araç takip personeline bildirir. Yükün alıcıya teslim edileceği termin süresine göre boşaltma noktasına zamanında gitmek için sürüş planını belirler. Termin süresi içinde yükün teslimine engel olabilecek hususları araç takip personeline bildirir. 

f. Yükleme sonrasında taşıma irsaliyesini (CMR) ve diğer yük evraklarını alır ve irsaliyede belirtilen yükün kap adedi, ambalaj şekli ve tonajı ile araca yüklenen yüklerin aynı olduğu kontrol eder. 

3. Boşaltma noktasına varmak için yapılan sefer süresince;

a. İlk hareket halinde sürücüye yapacağı iş ve izleyeceği güzergah yazılı olarak bildirilir. Sefer sırasında yol güzegahında bir değişiklik yapmak gerekiyorsa (yolun kapalı olması, uzun kuyruklar olması vb.) araç takip yetkilisini bilgilendirir, bunun dışında kendisine telefondan sözlü yada araç takip sisteminden veya faks/e-posta gibi yazılı talimat verilmesi halinde devam edecek sefer için değişik güzergahlar kullanabilir. Sefer esnasında dinlenme ve konaklama yerlerinin güvenli olmasına, işvereni tarafından bildirilen konaklama yerlerinde durmaya dikkat eder. 

b. Her dinlenme ve konaklama noktasından ayrılmadan, önce aracının fiziksel kontrolünü yaparak brandanın ve gümrük halatının sağlam olduğunu, lastik havalarının tam olduğunu, stepne ve yakıt tankında sorun olmadığını kontrol eder.

c. İrsaliyede yada taşıma evraklarında belirtilen boşaltma adresi haricinde bir yere boşaltma yapılacak ise ilgili personel onayı olmadan boşaltma noktasında değişiklik yapamaz.

d. Sefer sırasında yol güzergahı üzerinde bulunan farklı ülkelerin trafikle ilgili kurallarına uyarak bu konuda cezai işlemlere muhatap olmaz, özellikle Takograf kurallarına uyarak çalışma sürelerinin yasal olmasını sağlar.

4. Boşaltma noktasına ulaşıldığında;

a. Sürücü, yükleme esnasında bildirilmiş olan tarih ve saatte boşaltma yerinde hazır bulunur. Boşaltma noktasına varış bilgisini araç takip personeline bildirir.

b. Boşaltma yapacak olan firmanın talimatlarına uyar ve boşaltmaya bizzat refakat etmek suretiyle yükü sağlam ve tam teslim eder.

c. Boşaltmanın tamamlanmasını müteakip teslimatın hasarsız ve noksansız teslim edildiğine dair teslim irsaliyesine veya taşıma evraklarına(CMR üzerine) teslim alan kişinin adı soyadı ve teslim tarihi ile imzasını alır. 

d. İrsaliyede belirtilen boşaltma adresi haricinde bir yere boşaltma yapılacak ise ilgili yöneticisinin onayı olmadan boşaltma noktasında kendi başına değişiklik yapamaz.

Yukarıda belirtilen kurallar ve talimatların işverenim bünyesinde çalıştığım süre zarfında geçerli olduğunu, üst yönetim tarafından tekrar düzenleneceği ve tarafıma tebliğ edileceği tarihe kadar geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim.  Bu görev tanımı tarafıma okunmak suretiyle tebliğ edilmiştir.

İşverenimin belirlemiş olduğu kurallar ve talimatlara uyulmaması sonucunda şirketin uğrayacağı maddi veya manevi her türlü tazminat ve cezaları ödemeyi kabul ettiğimi, gerektiğinde iş akdimin tek taraflı olarak İş Kanunu’nun 25. / II nci maddesinden doğan haklı nedenle fesih edebileceğini kabul ve beyan ederim.

5. İşbu  Sürücü görev tanımı ve talimatı ……………. tarihli iş sözleşmesinin ……… maddesine göre düzenlenmiştir. 

TEBLİĞ EDENİN  :SÜRÜCÜ TEBELLÜĞ EDENİN  :İŞVEREN

ADI SOYADI   : ADI SOYADI  : 

TARİH : TARİH

İMZA : İMZA :

Kaynak: UND

KATILIMCI YORUMLARI - 1 YORUM

  1. Muzaffer dedi ki:

    Faydalı olduguna emınım

BİR YORUM YAZIN

Bu eğitim hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?